Angiver den afrundingsdifference, når poster i forskellige valutaer udlignes med hinanden. Beløbet er i den valuta, der er repræsenteret af koden i feltet Valutakode.

Det er valutaen i den post, du udligner med en eller flere andre poster, der bestemmer intervallet for afrundingsdifferencer. Du angiver intervallet i Udlign. afrundingspræcision på det tilsvarende valutakort.

Tip