Åbn vinduet Købskladde.

Bogfører købsfakturaer, så hvis du bruger købsfakturaer i programmet, vil du sandsynligvis ikke behøve at bruge købskladder. En købskladde er en generel kladdetype, som kan bruges til at bogføre transaktioner på finans-, bank-, debitor-, kreditor- og anlægskonti. I en købskladde angiver du de relevante oplysninger om transaktionen, f.eks. bogføringsdato, beløb og de konti, du vil bogføre på. De angivne oplysninger er midlertidige og kan ændres, så længe de er i kladden.

Når du har bogført en kladde, er den tom, og transaktionerne bogføres på forskellige konti. Du kan få vist resultatet af kladdebogføringen under de relevante post- og journalvinduer. Ved bogføring med en købskladde oprettes der altid poster på finanskonti.

Tip

Se også