Angiver navnet på den modkonto, der er indsat i købskladdelinjen, hvor markøren er placeret. Feltet bliver opdateret, når du flytter markøren.

Tip

Se også

Reference

Købskladde