Åbn vinduet Indbetalingskladde.

Registrerer betalinger fra kunder. Indbetalingskladden er en form for finanskladde, og derfor kan den bruges, når der bogføres transaktioner til finans-, bank-, debitor-, kreditor- og anlægskonti. I en indbetalingskladde kan du angive de relevante oplysninger for transaktionen, f.eks. bogføringsdato, beløb og de konti, du vil bogføre på. De angivne oplysninger er midlertidige og kan ændres, så længe de er i kladden.

Når du har bogført en kladde, er den tom, og transaktionerne bogføres på forskellige konti. Du kan få vist resultatet af kladdebogføringen under de relevante post- og journalvinduer. Bogføring af en indbetalingskladde medfører altid oprettelse af poster på finanskontoerne.

Tip

Se også