Angiver navnet på den modkonto, der er indsat i indbetalingskladdelinjen, hvor markøren er placeret. Feltet opdateres, når du flytter markøren.

Tip