Åbn vinduet Udbetalingskladde.

Registrerer betalinger til kreditorer. En udbetalingskladde er en generel kladdetype, som kan bruges til at bogføre transaktioner på finans-, bank-, debitor-, kreditor- og anlægskonti. I kladden angiver du de relevante oplysninger om transaktionen, f.eks. bogføringsdato, beløb og de konti, du vil bogføre på. De angivne oplysninger er midlertidige og kan ændres, så længe de er i kladden.

Når du er klar til at bogføre betalinger, kan du eksportere en fil med betalingsoplysningerne på kladdelinjerne. Derefter kan du overføre filen til din elektroniske bank for at behandle de relaterede pengeoverførsler. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Eksportér betalinger til en bankfil.

Bemærk
Den generiske version af Microsoft Dynamics NAV understøtter overførsel af bankkonti og SEPA-overførsel. Flere andre former for elektronisk betaling understøttes i lokale versioner af Microsoft Dynamics NAV.

Når du har bogført en udbetalingskladde, er den tom, og transaktionerne bogføres til forskellige konti. Du kan få vist resultatet af kladdebogføringen under de relevante post- og journalvinduer. Ved bogføring med en udbetalingskladde oprettes der altid poster på finanskonti.

Tip

Se også