Viser forfaldsdatoen fra udligningsbilaget på kladdelinjen.

Tip