Åbn vinduet Ressourcejournaler.

Vinduet Ressourcejournaler kan bruges til at få vist en oversigt over alle ressourcejournalerne. Hver gang der bliver bogført en ressourcepost, bliver der oprettet en ressourcejournal. Hver journal viser det første og sidste løbenummer for hver post.

Du kan bruge oplysningerne i en ressourcejournal til at dokumentere ressourceposternes bogføringstidspunkt.

Vinduet indeholder én linje pr. journal.

Tip

Se også