Åbn vinduet Kildesporsdefinition.

Angiver, hvordan du vil definere eller ændre kildespor. Et kildespor angiver, hvor en post er oprettet. Funktionen findes i alle moduler.

Der oprettes poster, når kladder og fakturaer bogføres, og når visse kørsler udføres. Der er et bestemt kildespor for hver bogføringstype og kørsel, og det tilknyttes, når der oprettes individuelle poster.

Vinduet Kildesporsdefinition indeholder adskillige oversigtspaneler, en for hvert modul. Hvert oversigtspanel indeholder kildespor, der kan anvendes til det pågældende modul.

Tip

Se også