Åbn vinduet Finansgentagelseskladde.

Angiver hvordan transaktioner, der gentages med få eller ingen ændringer i finanskonti, bankkonti, debitor- og kreditorkonti og anlægskonti, skal bogføres. I en finansgentagelseskladde kan du angive de relevante oplysninger for transaktionen, f.eks. bogføringsdato, beløb og de konti, du vil bogføre på. Du kan også angive oplysninger, der angiver, hvor ofte transaktionen bogføres. Du kan angive automatisk modpostering dagen efter bogføringsdatoen og allokere et beløb mellem flere konti. De oplysninger, du angiver i en kladde, er midlertidige og kan ændres, til kladden bogføres.

Når du har bogført en gentagelseskladde, indeholder den oplysninger om den næste gentagelsestransaktion, og transaktionerne bogføres til de enkelte konti. Du kan få vist resultatet af kladdebogføringen under de relevante post- og journalvinduer. Bogføring af en finanskladde medfører altid oprettelse af poster på finanskontoerne.

Tip

Se også