Viser det samlede beløb, som er allokeret i allokeringskladden.

Tip

Se også

Reference

Fordelinger