Åbn vinduet Kreditorposter.

Viser alle vareposter for den pågældende kreditorkonto. Posterne stammer fra bogføringen af transaktioner i kladder og købsdokumenter.

Generelt kan du ikke ændre oplysningerne i felterne i finansposter, selvom du kan udligne dem. Hvis det er nødvendigt at rette en post, skal du bogføre en ny transaktion, som så vises i vinduet.

Tip

Se også