Åbn vinduet Indkøbskladde.

Viser varer, du vil bestille. Du kan indsætte varer i kladden på følgende måder:

Linjerne i indkøbskladden indeholder detaljerede oplysninger om de varer, der skal genbestilles. Du kan redigere og slette linjerne for at regulere genbestillingsplanen, og du kan viderebehandle linjerne ved hjælp af kørslen Udfør aktionsmeddelelse.

Se Yderligere oplysninger, hvis du vil have flere oplysninger om planlægning med lokationer og overflytninger.

Rød tekst

Systemet kan undertiden foreslå planlægningslinjer, som skal gennemgås omhyggeligt af planlæggeren, inden de accepteres. På disse linjer er feltet Accepter aktionsmeddelelse som standard ikke markeret, og det kritiske element er fremhævet med rød skrift:

Tip

Se også