Angiver navnet på leverandøren af den vare, der står på den linje, hvor markøren er placeret. Feltet opdateres, når du flytter markøren.

Tip