Åbn vinduet Debitorpoststatistik.

Vinduet Debitorpoststatistik vises, når du klikker på Faktureres til kunde og derefter Poststatistik i debitorkortet. Vinduet indeholder en statistik over vareposterne.

I oversigtspanelet Sidste bilag vises den sidst bogførte post (i transaktionsvalutaen) af følgende typer: Betaling, Faktura, Kreditnota, Rykkermeddelelse, Rentenota og Refusion.

I oversigtspanelet Antal bilag vises antallet af poster for hver af de fem forskellige dokumenttyper for:

For hver type vises desuden det samlede restbeløb i RV for alle posterne.

Nederst i oversigtspanelet er det gennemsnitlige antal kreditdage blevet beregnet for hver periode. Alle kreditdage lægges derefter sammen og divideres med antallet af fakturaer. Der vises også den største debitorsaldo (i RV) for hver af de tre perioder.

Tip