Åbn vinduet Kred.poststatistik.

Viser statistik for kreditorposter.

I oversigtspanelet Sidste bilag vises de seneste poster for de forskellige typer dokumenter.

I oversigtspanelet Antal bilag vises følgende for hver dokumenttype:

Nederst i oversigtspanelet Antal bilag er der en sammentælling af, hvor stor kontantrabat der er ydet (realiseret) og en sammentælling af den kontantrabat, der ikke er ydet på grund af for sen betaling. Disse beløb er i RV.

Tip

Se også