Åbn vinduet Varepoststatistik.

Viser statistik for vareposter.

I oversigtspanelet Sidste bilag kan du se den sidst bogførte post af de forskellige typer dokumenter for henholdsvis køb og salg.

I oversigtspanelet Fremtidige bilag kan du se oplysninger om næste og sidste købsleverance samt om næste og sidste salgsleverance.

Tip

Se også