Åbn vinduet Momsposter.

Indeholder momsposter, der stammer fra bogføringstransaktioner i kladder og salgs- og købsdokument og fra kørslen Afregn moms. Du kan åbne vinduet fra vinduet Finansjournaler, så de poster, der vises i vinduet er poster for de relevante journaler.

Du kan ikke ændre oplysningerne i felterne i vinduet Momsposter. Hvis du får behov for at ændre en post, skal du bogføre en ny transaktion, som derefter vises i vinduet Momsposter.

Tip

Se også