Indeholder momsangivelsens navn. For at se navnene i vinduet Momsangivelse, skal du klikke på feltet.

Tip