Angiver bogføringsdatoen for dokumentet, når du har åbnet vinduet Naviger fra dokumentet. Postens bilagsnummer vises i feltet Bilagsnr.

Når du indtaster et bilagsnummer i feltet Bilagsnr., indsættes bogføringsdatoen for det valgte dokument automatisk.

Hvis du vil søge efter alle dokumenter, der er bogført på en bestemt dato eller i et bestemt datointerval, kan du angive en dato eller et datointerval i feltet.

Tip