Åbn vinduet Objektoversigt.

Angiver alle applikationsobjekter.

Hvis du vil vælge et objekt, skal du vælge feltet ID eller Objektnavn og derefter trykke på knappen OK.

Tip