Åbn vinduet Bankkontokort.

Angiver, hvordan du vil oprette en bankkonto, som f.eks. kontonummer, kontonavn og bogføringsoplysninger. Der er et kort for hver bankkonto. Hvert kort indeholder adskillige oversigtspaneler med forskellige oplysninger om kontoen.

Du kan også bruge kortet til at kontrollere saldoen (i forhold til de bogførte oplysninger) på kontoen.

Tip

Se også