Åbn vinduet Checkposter.

Indeholder alle checkposter for den relevante bankkonto. Posterne stammer fra bogføringstransaktioner i en udbetalingskladde, hvor betalingen er sket med check.

Du kan ikke ændre oplysningerne i felterne i vinduet med posterne. Hvis du vil ændre en post, skal du bogføre en ny transaktion, som derefter vises i vinduet. Du kan også annullere en check, hvorefter der sker en tilbageførsel til de oprindelige poster. Du kan derefter angive en ny betaling og knytte den til den kreditorpost, der automatisk oprettes, når checken annulleres.

Tip

Se også