Åbn vinduet Bankkontosaldo.

Angiver en oversigt over kontoens saldi i forskellige perioder. Vinduet Bankkontosaldo vises, når du klikker på Relaterede oplysninger i vinduet Bankkontokort.

Kolonnen Periodestart til venstre viser datoer efter det valgte tidsinterval. Du kan angive tidsintervallet i feltet Vis efter.

Når du ruller op og ned i vinduet, bliver tallene beregnet automatisk i overensstemmelse med til de valgte tidsintervaller.

Kolonnerne i vinduet indeholder følgende oplysninger:

Kolonne Skærme

Bevægelse

Den samlede værdi af posterne i den periode, der vises i venstre kolonne.

Bevægelse (RV)

Den samlede værdi (i RV) af posterne i den periode, der vises i venstre kolonne.

Saldo til dato

Saldo på den dato, der vises i venstre kolonne.

Saldo til dato (RV)

Saldo (i RV) på den dato, der vises i venstre kolonne.

Vigtigt
Afhængigt af hvor mange oplysninger du ønsker at se, kan du hurtigt skifte mellem intervaller, der viser flere (f.eks. Dag) eller færre oplysninger (f.eks. Kvartal).

Tip