Åbn vinduet Bankkontoafstemning.

Angiver hvordan du vil kontrollere posterne og saldoen på dine konti i forhold til et kontoudtog fra banken.

Vinduet indeholder et sidehoved, hvor du kan angive oplysninger om bankkontoen, og to ruder, hvor du kan afstemme linjer i bankkontoudtoget med bankkontoposter.

Du kan udfylde linjerne i bankkontoudtoget automatisk ved at indlæse en fil med det aktuelle bankkontoudtog. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Importere bankkontoudtog. Du kan også udfylde linjerne med de forslåede værdier i overensstemmelse med udestående betalinger, som du derefter markerer og justerer, så de passer til de faktiske transaktioner på bankkontoudtoget. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Afstemmes kontoudtogslinjer med bankkontoposter.

Hvis bankkontoudtogslinjerne vedrører checkposter, kan du ikke bruge afstemningsfunktionerne. I stedet skal du vælge knappen Udlign poster på oversigtspanelet Bankkontoudtogslinjer og derefter vælge den relevante checkpost, som bankkontoudtogslinjerne skal føjes til. Feltet I alt i checks i bunden af vinduet Bankkontoafstemning viser beløbet i checkposter, der er en del af bankkontoens saldo.

Når linjerne afstemmes med det aktuelle bankkontoudtog, skal du bogføre afstemningen til bankposterne.

Tip

Se også