Viser den akkumulerede saldo for bankafstemningen, der består af beløbet i feltet Sidste kontoudtog - saldo plus den samlede saldo i feltet Kontoudtogsbeløb.

Bemærk, at du ikke kan bogføre afstemningslinjerne, medmindre beløbet i dette felt stemmer overens med beløbet i feltet Kontoudtogs slutsaldo.

Hvis de to saldi ikke stemmer overens, kan du justere beløbene i feltet Kontoudtogsbeløb på afstemningslinjerne eller indsætte en ny linje med differencen og bogføre den på den tilhørende kladde. Nu kan du bogføre bankafstemningen.

Tip

Se også