Viser summen af feltet Difference for alle linjer på bankafstemningen.

Bemærk, at du ikke kan bogføre bankafstemningen, medmindre beløbet i dette felt er nul. Dette gælder dog ikke, hvis beløbet i feltet er tilknyttet transaktioner, hvor feltet Type er Difference.

Tip

Se også