Angiver bankkontoens saldo siden den seneste bogføring, eksklusive alle beløb i feltet I alt i checks.

For at bogføre bankafstemningen skal beløbet i feltet Saldo til afstemning være lig med beløbet i feltet Total balance under den venstre rude i vinduet Bankkontoafstemning.

Tip

Se også