Viser en saldo bestående af beløbet i feltet Sidste kontoudtog - saldo plus den akkumulerede saldo i feltet Kontoudtogsbeløb på linjen med markøren.

Tip