Åbn vinduet Lageropgørelseskladde.

Angiver, hvordan du vil føre en ajourført fortegnelse over lageret på forskellige lokationer. Funktionen til opgørelse af det fysiske lager kan også hjælpe med at foretage en fysisk optælling af lageret ved at sammenligne den faktiske lagerbeholdning ved optællingen med beholdningen, som den er opgjort i programmet. Hvis der er differencer, skal de registreres og bogføres.

Når du bogfører kladden, opretter programmet en lageropgørelsespost for hver kladdelinje og en varepost for hver kladdelinje, hvor den faktiske fysiske mængde efter en fysisk optælling viser sig at adskille sig fra den beholdning, der er beregnet og registreret af programmet. Hvis du bruger placeringer for lokationen, oprettes der ved bogføringen også lagerposter for de linjer, hvor den faktiske fysiske mængde adskiller sig fra programmets beregnede lagerbeholdning.

Bemærk
Det fysiske lager for de lagerlokationer, hvor der benyttes styret læg-på-lager og pluk, skal først registreres i vinduet Lagersted - fysisk lagerkladde og derefter senere bogføres til lageropgørelseskladden.

Tip

Se også