Åbn vinduet Salgsleverancestatistik.

Vinduet Salgsleverancestatistik vises, når du klikker på Leverance og derefter på Statistik i vinduet Bogført salgsleverance. Vinduet viser statistikken for de aktuelle salgsleverancelinjer. Statistikvinduet indeholder et oversigtspanel med oplysninger om bl.a. antal og vægt.

Kolonnerne i vinduet indeholder følgende oplysninger:

Antal

Feltet viser antallet af leverede finanskonti, varer og/eller ressourcer fra salgsdokumentet.

Kolli

Feltet viser antal leverede kolli fra salgsdokumentet.

Nettovægt

Feltet viser den samlede nettovægt af leverede varer fra salgsdokumentet.

Bruttovægt

Feltet viser den samlede bruttovægt af leverede varer fra salgsdokumentet.

Rumfang

Feltet viser det samlede rumfang af leverede varer fra salgsdokumentet.

Tip