Åbn vinduet Salgskreditnotastatistik.

Vinduet Salgskreditnotastatistik vises, når du klikker på Kreditnota og derefter på Statistik i vinduet Bogført salgskreditnota. Vinduet viser statistik for de aktuelle salgskreditnotalinjer.

Statistikvinduet indeholder to oversigtspaneler: Generelt og Debitor. Oversigtspanelerne indeholder oplysninger om bl.a. antal, beløb, moms for den bogførte salgskreditnota og debitorens kreditmaksimum.

På oversigtspanelet Generelt afrundes beløbet i feltet Total inkl. moms i henhold til indholdet i feltet Fakturaafrundingspræcision i tabellen Valuta for den relevante valuta. Programmet afrunder herefter beløbene i felterne Beløb, Fakturarabatbeløb, Total og Moms, der udgør det samlede beløb i feltet Total inkl. moms efter behov. Beløbene i felterne Beløb, Kostbeløb (RV) og Avancebeløb (RV) afrundes i overensstemmelse med indholdet af feltet Afrundingspræcision i tabellen Valuta for den relevante valuta.

Beløbene i felterne i oversigtspanelet Generelt vises i samme valuta, som der er brugt på salgsdokumentet, medmindre andet er angivet. Felterne i oversigtspanelet Generelt indeholder følgende oplysninger:

Beløb

Feltet viser nettobeløbet for alle linjer i den bogførte salgskreditnota. Beløbet indeholder linjerabatter, men hverken moms eller fakturarabat.

Fakturarabatbeløb

Feltet viser fakturarabatbeløbet for hele salgskreditnotaen. Hvis feltet Beregn fakturarabat i vinduet Salgsopsætning er markeret, blev rabatten beregnet automatisk. Rabatten beregnes eller, når du klikker på Handlinger, peger på Funktioner og derefter klikker på Beregn fakturarabat.

I alt

Feltet viser det samlede beløb på den bogførte salgskreditnota minus eventuelle fakturarabatter og ekskl. moms.

Momspct. eller Momsbeløb

Feltet viser det samlede momsbeløb på den bogførte salgskreditnota.

I alt inkl. moms

Feltet viser det samlede beløb inkl. moms på salgskreditnotaen, der er bogført på debitors konto.

Salg (RV)

Beløbet fra feltet I alt omregnet til RV.

Oprindeligt kostbeløb (RV)

Feltet viser den samlede kostpris i RV for finanskonti, varer og/eller ressourcer i den bogførte salgskreditnota. Beløbet beregnes som (kostpris x antal).

Justerede omkostninger (RV)

Feltet viser de samlede omkostninger i RV for varerne i den bogførte salgskreditnota justeret, så der er taget højde for evt. ændringer i de oprindelige omkostninger for disse varer. Hvis feltværdien er 0, betyder det, at der ikke var poster, der skulle beregnes, muligvis pga. datokomprimering, eller fordi justeringen endnu ikke er kørt.

Overdækningsbeløb (RV)

Feltet viser forskellen mellem de oprindelige omkostninger og de samlede justerede omkostninger for varerne i den bogførte salgskreditnota. Hvis feltværdien er nul, betyder det, at de oprindelige omkostninger og de justerede omkostninger er ens, eller at der ikke var poster, der skulle beregnes, muligvis pga. datokomprimering.

Oprindeligt avancebeløb (RV)

Feltet viser forskellen i RV mellem beløbene i felterne Beløb og Oprindeligt kostbeløb (RV) på den bogførte salgskreditnota.

Justeret avancebeløb (RV)

Feltet viser forskellen (i RV) mellem beløbene i felterne Beløb og Justerede omkostninger (RV) for den bogførte salgskreditnota. Hvis feltværdien er nul, betyder det, at der ikke var poster, der skulle beregnes, muligvis pga. datokomprimering.

Oprindelig avance i %

Feltet viser avancebeløbet udtrykt i procent af beløbet i feltet Beløb.

Justeret avance i %.

Feltet viser avancen justeret, så der tages højde for evt. ændringer i de oprindelige vareomkostninger. Avancen angives her som en procentdel af beløbet i feltet Beløb.

Antal

Feltet viser antallet af finanskonti, varer og/eller ressourcer i den bogførte salgskreditnota. Hvis der fremkommer et afrundet beløb, fordi afkrydsningsfeltet Fakturaafrunding er markeret i tabellen Salgsopsætning, viser feltet Antal antallet af varer i salgskreditnotaen plus én.

Kolli

Feltet viser antal kolli på den bogførte salgskreditnota.

Nettovægt

Feltet viser den samlede nettovægt af varerne på den bogførte salgskreditnota.

Bruttovægt

Feltet viser den samlede bruttovægt af varerne på den bogførte salgskreditnota.

Rumfang

Feltet viser det samlede rumfang af varer på salgskreditnotaen.

Felterne i oversigtspanelet Debitor indeholder følgende oplysninger:

Saldo (RV)

I dette felt vises saldoen i RV på debitorens konto.

Kreditmaksimum (RV)

Der er to felter med oplysninger om debitors kreditmaksimum. Det første felt viser kreditmaksimum i RV for den debitor, salgskreditnotaen er oprettet og bogført for. Det andet felt viser den procentdel af kreditmaksimum, som debitoren har udnyttet.

Tip