Åbn vinduet Købsleverancestatistik.

Vinduet Købsleverancestatistik vises, når du klikker på Leverance og derefter på Statistik i vinduet Bogført købsleverance. Vinduet viser statistik over de aktuelle købsleverancelinjer. Vinduet Statistik indeholder et oversigtspanel med oplysninger om bl.a. antal og vægt for de leverede varer.

Kolonnerne i vinduet indeholder følgende oplysninger:

Antal

Antal leverede varer, der er modtaget i henhold til købsdokumentet.

Kolli

Antal leverede kolli, der er modtaget i henhold til købsdokumentet.

Nettovægt

Samlet nettovægt af leverede varer, der er modtaget i henhold til købsdokumentet.

Bruttovægt

Samlet bruttovægt af leverede varer, der er modtaget i henhold til købsdokumentet.

Rumfang

Samlet rumfang af leverede varer, der er modtaget i henhold til købsdokumentet.

Tip