Åbn vinduet Varekladde.

Angiver, hvordan du vil regulere lagerbeholdningen i forbindelse med køb, salg samt op- eller nedregulering af lageret.

Oplysningerne i varekladden er midlertidige og kan ændres, så længe de stadig befinder sig i kladden. Når du bogfører kladden, overføres oplysningerne til poster på individuelle konti.

Hvis du ofte bruger varekladden til at bogføre de samme eller lignende kladdelinjer, f.eks. i forbindelse med materialeforbrug, kan du bruge standardvarekladden til at lette denne gentagne opgave.

Knappen Genberegn pris bruges, når varekladdelinjerne er blevet indsat fra en standardvarekladde, og du vil overskrive de indsatte enhedsbeløb med de seneste varekortværdier.

Bemærk
Du kan ikke indtaste varekladdelinjer manuelt for lokationer, der bruger styret læg-på-lager og pluk. I stedet skal du bruge lagerkladden og derefter funktionen Beregn lagerregulering i varekladden for at bogføre ændring i lagerposten.

Tip

Se også