Åbn vinduet Købsfakturastatistik.

Vinduet Købsfakturastatistik vises, når du klikker på Faktura og derefter på Statistik i vinduet Bogført købsfaktura. Vinduet indeholder statistik over de aktuelle købsfakturalinjer.

Vinduet indeholder to oversigtspaneler: Generelt og Kreditor. Oversigtspanelerne indeholder oplysninger om bl.a. antal, beløb, moms og kreditorsaldo for fakturerede varer.

Kolonnerne i de to oversigtspaneler indeholder følgende oplysninger. På oversigtspanelet Generelt afrundes beløbet i feltet Total inkl. moms i henhold til indholdet i feltet Fakturaafrundingspræcision i tabellen Valuta for den relevante valuta. Programmet afrunder herefter beløbene i felterne Beløb, Fakturarabatbeløb, Total og Moms, der udgør det samlede beløb i feltet Total inkl. moms. Beløbet i feltet valuta afrundes i henhold til indholdet i feltet Afrundingspræcision i tabellen Valuta for den relevante valuta.

Beløbene i oversigtspanelet Generelt vises i valutaen på købsdokumentet, medmindre andet er angivet. Felterne i oversigtspanelet Generelt indeholder følgende oplysninger:

Beløb

Nettobeløbet for alle linjer i den bogførte købsfaktura. Beløbet indeholder linjerabatter, men hverken moms eller fakturarabat.

Fakturarabatbeløb

Feltet viser fakturarabatbeløbet for hele købsfakturaen. Hvis feltet Beregn fakturarabat i vinduet Købsopsætning er markeret, blev rabatten beregnet automatisk. Ellers blev den beregnet, når du klikkede på Handlinger, pegede på Funktion og derefter på Beregn fakturarabat.

I alt

Det samlede beløb på den bogførte købsfaktura minus evt. fakturarabat og ekskl. moms.

Momspct. eller Momsbeløb

Det samlede momsbeløb på den bogførte købsfaktura.

I alt inkl. moms

Det samlede beløb inklusive moms, der er blevet bogført som værende faktureret kreditors konto.

Køb (RV)

Beløbet fra feltet I alt ovenfor konverteret til RV.

Antal

Det samlede antal fakturerede varer, finanskontoposter og/eller anlægsaktiver. Hvis der vises et afrundet beløb, fordi afkrydsningsfeltet Fakturaafrunding er markeret i vinduet Købsopsætning, vil feltet Antal vise antallet af varer plus én.

Kolli

Antal fakturerede kolli i alt.

Nettovægt

Den samlede nettovægt af de fakturerede varer.

Bruttovægt

Den samlede bruttovægt af de fakturerede varer.

Rumfang

Samlet rumfang af de fakturerede varer.

Feltet i oversigtspanelet Kreditor indeholder følgende oplysninger:

Saldo (RV)

Feltet viser det beløb (i RV), der er forfaldent til betaling hos kreditor.

Tip