Åbn vinduet Købskreditnotastatistik.

Vinduet Købskreditnotastatistik vises, når du klikker på Kreditnota og derefter på Statistik i vinduet Bogført købskreditnota.

Statistikvinduet indeholder to oversigtspaneler: Generelt og Kreditor. Oversigtspanelerne indeholder oplysninger om antal, beløb, moms, kreditorsaldo m.m.

På oversigtspanelet Generelt afrundes beløbet i feltet Total inkl. moms i henhold til indholdet i feltet Fakturaafrundingspræcision i tabellen Valuta for den relevante valuta. Programmet afrunder herefter beløbene i felterne Beløb, Fakturarabatbeløb, Total og Moms, der udgør det samlede beløb i feltet Total inkl. moms. Beløbet i feltet valuta afrundes i henhold til indholdet i feltet Afrundingspræcision i tabellen Valuta for den relevante valuta.

Beløb

Nettobeløbet eksklusive moms af den bogførte købskreditnota.

Fakturarabatbeløb

Feltet viser fakturarabatbeløbet for hele købskreditnotaen. Hvis feltet Beregn fakturarabat i vinduet Købsopsætning er markeret, blev rabatten beregnet automatisk. Ellers blev den beregnet, når du klikkede på Handlinger, pegede på Funktion og derefter på Beregn fakturarabat.

I alt

Det samlede beløb på den bogførte købskreditnota minus evt. fakturarabat og ekskl. moms.

Momspct. eller Momsbeløb

Det samlede momsbeløb på den bogførte købskreditnota.

I alt inkl. moms

Det samlede beløb på købskreditnotaen inklusive moms, der er blevet bogført på kreditors konto.

Køb (RV)

Feltet viser det samlede beløb fra feltet I alt inkl. moms, konverteret til RV.

Antal

Det samlede antal varer på købskreditnotaen. Hvis der vises et afrundet beløb, fordi afkrydsningsfeltet Fakturaafrunding er markeret i vinduet Købsopsætning, vil feltet Antal vise antallet af varer plus én.

Kolli

Samlet antal kolli på den bogførte købskreditnota.

Nettovægt

Den samlede nettovægt af varerne på den bogførte købskreditnota.

Bruttovægt

Den samlede bruttovægt af varerne på den bogførte købskreditnota.

Rumfang

Samlede rumfang af varerne på den bogførte købskreditnota.

Feltet i oversigtspanelet Kreditor indeholder følgende oplysninger:

Saldo (RV)

Saldo for kreditor på købsordren.

Tip