Angiver hvilke slags beløb der vises i matrixen, bevægelser eller saldo til dato.

Hvis du vælger Bevægelse, vises bevægelsen på saldoen for det valgte tidsinterval.

Hvis du vælger Saldo til dato vises saldoen fra og med den sidste dage i det valgte tidsinterval.

Tip

Se også