Angiver typen af beløb, der vises automatisk i matrixvinduet. Klik på feltet for at se de mulige indstillinger.

Indstilling Beskrivelse

Faktiske beløb

Viser de faktiske beløb baseret på finansposter.

Budgetterede beløb

Viser budgetterede beløb baseret på finansbudgetposter.

Afvigelse

Viser afvigelsen mellem faktiske beløb og budgetterede beløb. Et negativt tal angiver, at de faktiske beløb er mindre end de budgetterede beløb.

Afvigelse i %

Viser afvigelsen i procent mellem faktiske beløb og budgetterede beløb. Et negativt tal angiver, at de faktiske beløb er mindre end de budgetterede beløb.

Indeks i %

Viser afvigelsen mellem faktiske beløb og budgetterede beløb som et indeks. En indeksprocent på 100 betyder, at faktiske beløb svarer til budgetterede beløb.

Et indeksprocenttal på mere end 100 betyder, at det faktiske beløb er større end det budgetterede beløb. Et indeksprocenttal på under 100 betyder, at det faktiske beløb er mindre end det budgetterede beløb.

Tip

Se også