Angiver hvilke posttyper der skal medtages i beløbene i matrixvinduet. Klik på feltet for at se de mulige indstillinger.

Indstilling Beskrivelse

Beløb

Viser beløbene som summen af debet- og kreditbeløb.

Debetbeløb

Viser debetbeløb.

Kreditbeløb

Viser kreditbeløb.

Tip

Se også