Åbn vinduet Salgstilbud.

Angiver alle de relevante oplysninger til at oprette et salgstilbud.

I de fire oversigtspaneler kan du angive generelle oplysninger om kunden og den kunde, der skal faktureres til, f.eks. navn, adresse, bilagsnummer og oplysninger om levering og valuta. De fleste oplysninger om debitoren kopieres fra debitorkortet, når du angiver debitornummeret på salgstilbuddet. Du angiver oplysninger på linjerne om de varer, der skal sælges.

Når du har udfyldt salgstilbuddet, kan du konvertere det til en salgsordre.

Tip

Se også