Åbn vinduet Finans - saldi.

Indeholder en oversigt over debet- og kreditsaldi på alle konti i kontoplanen for det valgte tidsinterval. Du kan få vist vinduet fra vinduerne Kontoplan og Finanskonto.

I feltet Ultimoposter kan du vælge, om den viste saldo skal indeholde ultimoposter..

I feltet Vis som, kan du vælge en af følgende valgmuligheder for at angive, hvilken type beløb der skal vises i kolonnerne: Bevægelse eller Saldo til dato.

Bevægelse viser bevægelsen i beløbene i hver periode..

Saldo til dato viser beløbene den sidste dato i hver periode.

Du kan vælge perioden i feltet Vis efter.

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Debet- & Kreditsum, vises summen for begge.

I disse filterfelter kan du indtaste dimensionsværdier, som automatisk bruges til at filtrere oplysningerne i vinduet. Klik her, hvis du vil vide mere om dimensioner.

Tip

Se også