Angiver om den viste saldo skal indeholde ultimoposter. Hvis du vil se beløbene på resultatopgørelseskontiene i afsluttede år, skal du udelukke ultimoposter.

Tip