Åbn vinduet Finans - saldi/budget.

Indeholder en oversigt over debet- og kreditsaldi samt budgetterede beløb for forskellige perioder for den konto, der er valgt i kontoplanen.

Oversigtspanelet Indstillinger

Ultimoposter

Vælg, om den viste saldo skal indeholde ultimoposter.

Vis efter

Vælg de tidsintervaller, du vil have vist budgettal for.

Vis som

Vælg en af følgende indstillinger: Bevægelse eller Saldo til dato. Bevægelse betyder, at kolonnerne viser bevægelse i budgetbeløb for hver periode. Saldo til dato betyder, at kolonnerne viser budgetbeløb på den sidste dag i hver periode.

Matrixlinjer

Kolonnerne indeholder følgende oplysninger, som er baseret på det tidsinterval, du har valgt i feltet Vis efter.

Nummer

Denne kolonne viser nummeret på finanskontoen på linjen.

Navn

Denne kolonne viser navnet på finanskontoen på linjen.

Type

Denne kolonne, viser, om kontoen er en resultatopgørelses- eller balancekonto.

Debetbeløb

Denne kolonne viser debetbeløbet for perioden.

Kreditbeløb

Denne kolonne viser kreditbeløbet for perioden.

Budgetteret debetbeløb

Denne kolonne viser det debetbeløb, der er budgetteret for perioden.

Budgetteret kreditbeløb

Denne kolonne viser det kreditbeløb, der er budgetteret for perioden.

Saldo/Budget (%)

Denne kolonne viser saldobeløbet som en procentdel af det budgetterede beløb.

Du kan klikke på værdierne i matrixen, hvis du vil se de underliggende budgetposter.

Tip