Åbn vinduet Salgsfaktura.

Angiver alle de relevante oplysninger til at oprette en salgsfaktura.

I de fire oversigtspaneler kan du angive generelle oplysninger om kunden og den kunde, der skal faktureres til, f.eks. navn, adresse, bilagsnummer og oplysninger om levering og valuta. De fleste oplysninger om debitoren kopieres fra debitorkortet, når du angiver debitornummeret på salgsfakturaen. Du angiver oplysninger på linjerne om de varer, der skal faktureres.

Når du har udfyldt salgsordren, kan du bogføre den.

Tip

Se også