Åbn vinduet Rykkermeddelelse.

Definerer rykkere for dine kunder.

I oversigtspanelerne kan du oprette generelle oplysninger om debitoren og rykkeren. De fleste af oplysningerne hentes automatisk, når du angiver debitornummer på rykkeren. Linjerne indeholder oplysninger om de udestående beløb, som kunden skal rykkes for.

Tip

Se også