Åbn vinduet Udstedt rykker - statistik.

Vinduet Udstedt rykker - statistik vises, når du klikker på Rykker og derefter på Statistik fra et udstedt rykkerkort eller fra vinduet Udstedt rykker - oversigt.

Oversigtspanelet Generelt viser de beregnede beløb på rykkeren. Beløbene vises i den valuta, der vises på rykkeren. Oversigtspanelet Debitor viser debitorens kreditmaksimum (i RV), saldo (i RV) og en procentsats, der viser, hvor stor en del af sit kreditmaksimum, debitoren har udnyttet.

Tip