Åbn vinduet Rentenota.

Definerer de rentenotaer, som du kan bruge til at informere kunderne om beregnede renter på udestående saldi.

I oversigtspanelerne fanerne kan du oprette generelle oplysninger om debitoren og rentenotameddelelsen. De fleste af oplysningerne kopieres automatisk, når du angiver debitornummer. Linjerne indeholder oplysninger om de udestående beløb, som renten skal beregnes for.

Tip

Se også