Åbn vinduet Udstedt rentenota - statistik.

Vinduet Udstedt rentenota - statistik vises, når du klikker på Nota og derefter på Statistik på et udstedt rentenotakort eller i vinduet Udstedt rentenota - oversigt.

Oversigtspanelet Generelt viser de beregnede beløb på rentenotaen. Beløbene angives i den valuta, der vises på rentenotaen. Oversigtspanelet Debitor viser debitorens kreditmaksimum (i RV), saldo (i RV) og en procentsats, der viser, hvor stor en del af sit kreditmaksimum, debitoren har udnyttet.

Tip