Åbn vinduet Nummerserie.

Angiver alle nummerserier, der skal bruges til din virksomhed. Du kan tildele nummerserier til tabeller (f.eks. debitor-, kreditor- og varetabeller), salgs- og købsdokumenter (f.eks. rekvisitioner, leverancer og bogførte fakturaer) og kladdetyper, kørsler.

Du kan oprette et nummereringssystem, der består af et ubegrænset antal nummerserier til alle typer af grundlæggende oplysninger (undtagen finanskonti) og dokumenter. Du kan kombinere dette med manuel nummerering for bestemte områder, eller du kan bruge manuel nummerering generelt.

Vinduet indeholder én linje for hver nummerseriekode.

Tip

Se også