Indeholder det sidste nummer i serien.

Nummeret hentes automatisk fra feltet Slutnr.nummerserielinjen, der er relateret til denne nummerserie.

Hvis du vil ændre slutnummeret skal du ændre feltet på nummerserielinjen.

Tip